Priprema za TOLES B2 i C1
27.09.'21.–31.01.'22. 3/8

Tečaj pravnog engleskog s pripremom za TOLES certifikat. Pravna struka, radno pravo, pravo društava, ugovori, međunarodno pravo.TOLES je kvalifikacija pravnog engleskog jezika namijenjena prvenstveno pravnicima, odvjetnicima te ostalim profesionalcima u pravnoj struci. Ispit se polaže u suradnji s British Council.

Priprema za certifikat
Cijena 2.700,00 kn
Bright Ideas A1-A2-OŠ
13.09.'21.–31.01.'22. 5/8

Dinamičan i interaktivni tečaj s Disney likovima od 1.-4. razreda osnovne škole.

Priprema za certifikat
Cijena 1.525,00
Priprema za Cambridge B1 Preliminary B1-OŠ
13.9.'21 - 31.01.'22 5/8

Engleski za 7. i 8. razred osnovne škole. Tečaj engleskog jezika na B1 stupnju s pripremom za Cambridge English certifikat.

Priprema za certifikat
Cijena 1.525,00 kn
Priprema za Cambridge A2 Key A2-OŠ
13.9.'21 - 31.01.'22 5/8

Engleski za 4., 5. i 6. razrede. Priprema za međunarodni ispit Cambridge A2 Key (nekada Cambridge KET).

Priprema za certifikat
Cijena 1.525,00
Pravni engleski
Pravni engleski B2-C1
27.09.'21-31.01.'22 3/6

Pravni engleski s vještinama za pravne stručnjake. Pravna struka, ugovorno pravo, kazneno pravo, pravo društava, trgovačko pravo, međunarodno pravo...Tečaj pravnog engleskog s vještinama prezentacije, rasprava, pregovora, sastanaka, telefoniranja, dopisivanja.

Priprema za certifikat
Cijena 2.700,00 kn
poslovni engleski
Poslovni engleski B2.4
07.02.'22.-20.06.'22 6/8

Poslovni engleski - savladavanje jezičnih vještina za stvarne poslovne situacije. Razvijanje pregovaračkih i prezentacijskih vještina na engleskom jeziku.

Priprema za certifikat
Cijena 2.000,00 kn
Financijski engleski i vještine B2 i C1
prema dogovoru grupa od 4-6 polaznika

Tečaj financijskog engleskog s poslovnim vještinama. Tečaj financijskog engleskog sa poslovnim vještinama.

Priprema za certifikat
Cijena 2.000,00 kn
Pravni engleski
Priprema za BEC Higher B2-C1
27.9. '21-31.1.'22 4/8

Priprema za Cambridge BEC Higher. Priprema za polaganje međunarodnih certifikata u suradnji s British Council Zagreb.

Priprema za certifikat
Cijena 2.750,00 kn
poslovni engleski vještine
Poslovni konverzacijski C1
13.09.'20.–31.01.'21. 7/8

Visoka razina poslovne engleske komunikacije na C1 razini. Uz udžbenik pratimo i članke s interneta. Sat baziran na puno komunikacije i razmjene poslovnih iskustava.

Priprema za certifikat
Cijena 2.000,00 kn
Online tečaj poslovnog engleskog B1-C1
bilo kada individualni

Savladajte vokabular i vještine poslovnog engleskog online.

Priprema za certifikat
Cijena 598 kn

Individualna nastava

Legis nudi mogućnost pohađanja individualne nastave s jednim, dva ili tri polaznika.


1 učenik 45min:140kn; 60min:185kn; 90min:260kn
2 učenika 90min:280kn; 140kn svaki
3 učenika 90 min:360kn; 120kn svaki

Kontakirajte nas za detaljne informacije na info@engleski.hr ili 091 2046253

Najpopularniji Legis tečajevi