Cambridge English BEC – Business English Certificate

Tečaj poslovnog engleskog s pripremom za Cambridge certifikat – BEC – Business English Certificate. Nakon pohađanja ovog tečaja dobijete Certificate of Attendance, a ukoliko se odlučite na polaganje međunarodnog Cambridge certifikata, cijena ispita koji se polaže u British Council Croatia, plaća se direktno Britanskom konzulatu.

BEC Preliminary

Tečaj osnovnog poslovnog engleskog na CEFR (zajednički europski referentni okvir za jezike) B1 stupnju.

BEC Vantage

Tečaj srednjeg poslovnog engleskog na CEFR (zajednički europski referentni okvir za jezike) B2 stupnju.

BEC Higher

Tečaj naprednog poslovnog engleskog na CEFR (zajednički europski referentni okvir za jezike) C1 stupnju.

Prijava na tečaj

Galerija slika

Međunarodni certifikati

Cambridge English certifikati

opći poslovni
KET BEC Preliminary-Business English
PET BEC Vantage-Business English
FCE BEC Higher-Business English
CAE ILEC-Legal English
CPE ICFE-Financial English
Saznaj više