Legis d.o.o. postuje Vašu privatnost, razumijemo da Vam je ona važna i da Vam je stalo kako se Vaše informacije koriste. Ova pravila objašnjavaju kada, zašto i kako prikupljamo osobne podatke od osoba koje posjete našu web stranicu, ispune obrasce ili koje zatraže da ih kontaktiramo ili nas kontaktiraju na bilo koji drugi način. Ova pravila također podrobno navode pod kojim uvjetima možemo otkriti te podatke drugima i na koji način se brinemo o njihovoj sigurnosti. Molimo da naša Pravila o privatnosti pročitate u cijelosti, no ovdje ukratko navodimo načela kojima se rukovodimo u svome poslovanju:

 Nikada nećemo prodati Vaše osobne podatke.

 Nikada nećemo podijeliti Vaše osobne podatke s trećom osobom u svrhe promidžbe te treće osobe.

 Uvijek ćemo se brinuti o sigurnosti Vaših podataka  poštivajući sve propise o zaštiti osobnih podataka.

Ako niste sigurni ili imate pitanje oko toga kako se prikupljaju ili koriste Vaši podatci, molimo da nas kontaktirate na info@engelski.hr. Naša Pravila o privatnosti u cijelosti možete pročitati u nastavku.