Poslovni engleski

“Business English you can take to work today.”

Poslovni engleski – B2 i C1 razini, ovisno o grupi, po programu:
Business Result:

ili Market Leader:

Poslovni engleski  je tečaj engleskog jezika kroz različite poslovne teme uz razvijanje vještina prezentacija, rasprava, pregovora, sastanaka, telefoniranja na engleskom jeziku. Ovdje vježbamo engleski za stvarne poslovne situacije. Uz kombinaciju tiskanog materijala, puno rada će biti na internetu, čitanje vijesti i aktualnih tema te ostalih materijala za savladavanje vještina. Tečaj će također uključiti poslovnu komunikaciju putem emaila i sl. na engleskom. Sav nastavni materijal, kao i bilješke sa sata, bit će stavljen na portal za online nastavu online.engleski.hr.

Samostalan rad, referati i prezentacije

Učenici će biti potaknuti da sami proučavaju jezik, traže korisne i učestale fraze te da istražuju aktualne poslovne teme. Učestalo održavanje prezentacija i neprestana komunikacija na engleskom jeziku.

Zašto poslovni engleski u školi Legis?
  • rad u maloj grupi od 4 do 8 polaznika, gdje ćete doći do izražaja i riješiti se straha od nastupa na engleskom jeziku
  • dinamičan i interaktivan pristup nastavi s modernim specijaliziranim udžbenicima i modernim tehnološkim pomagalima
  • savladavanje jezičnih vještina za stvarne poslovne situacije
  • razvijanje pregovaračkih i prezentacijskih vještina na engleskom jeziku
  • pripremamo za sve međunarodne ispite poslovnog engleskog: https://www.britishcouncil.hr/ispit/cambridge/izbor-ispita/poslovni-engleski-jezik
Tko predaje poslovni engleski?

Tatjana Lekić, profesorica engleskog jezika, diplomirala engleski jezik i englesku književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1999. godine, 20 godina iskustva u nastavi, neprestano se usavršava, posjeduje Certifikat iz međunarodnog poslovnog engleskog (Certificate in International Business English Training, Trinity College London). Budite konkurenti na tržištu rada i otvoreni prema svijetu!

Preporuke

Prijava na tečaj

Galerija slika

Termini

Rujan
  • od 13.
Siječanj
  • do 31.

+ radionica na otvorenom. Termini su podložni dogovoru.
Kontaktirajte nas na info@engleski.hr ili 091 2046 253