Cijene prijevoda
vrsta prijevoda bez ovjere sudskog tumača
(1500 znakova po kartici
sa ovjerom sudskog tumača
(1500 znakova po kartici)
opći engleski: englesko-hrvatski 120 kn plus PDV 140 kn plus PDV
opći engleski: hrvatski-engleski 140 kn plus PDV 160 kn plus PDV
poslovni jezik: englesko-hrvatski 160 kn plus PDV 180 kn plus PDV
poslovni jezik: hrvatsko-engleski 180 kn plus PDV 200 kn plus PDV
Napomena: Cijene prijevoda su podložne promjeni ovisno o stručnosti teksta, količini i roku isporuke.