Cijene tečajeva za grupe od 5-8 polaznika (plaćanje u 8 mjesečnih rata)
Engleski za niže razrede OŠ-e: English Adventure: 2.520,00 kn (64 šk. sati)
Engleski za više razrede OŠ-e: Activate A2 i B1: 2.520,00 kn (64 šk. sati)
Engleski za mlade: Priprema za Cambridge FCE: 2.800,00 kn (65 šk. sati)
Poslovni engleski s vještinama: 2.960,00 kn (60 šk. sati)
Poslovna konverzacija (Business English Club): 2.960,00 kn (60 šk. sati)
Priprema za BEC certifikate poslovnog engleskog: 3.840,00 kn (65 šk. sati)
Pravni engleski s vještinama: 3.920,00 (60 šk. sati)
Priprema za TOLES certifikat pravnog engleskog: 4.160,00 (65 šk. sati)
Financijski engleski s vještinama: 3920,00 kn (60 šk. sati)

 

Posebnosti i pogodnosti
Popusti (ne zbrajaju se; osim popust na uplatu u cijelosti):
za uplatu u cijelosti u roku od 7 dana od početka tečaja 5% od cjelokupnog iznosa
za grupe od 5-8 polaznika 10% na drugog člana iz iste obitelji, 20% na trećeg člana.
za grupu od 4 polaznika 10% na drugog člana iz iste obitelji, 20% na trećeg člana. Predavanje od 90 minuta se smanjuje na 75 minuta; Predavanje od 105 minuta se smanjuje na 90 minuta.